http://szkolaprogramowania.pl

Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany

Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany

0.0/5 ocena (0 głosów)

Opis szkolenia

 • Czas trwania

  • Dzienne\wieczorowe dni robocze
  •     16 h
 • Profil słuchacza

  • Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język PL/SQL.
 • Wymagania wstępne

  • Słuchacze powinni być dobrze zaznajomieni z funkcjonalnością SQL oraz posiadać podstawowa wiedzę z zakresu PL/SQL objętą kursem „PL/SQL - język programowania
 • Wiedza z kursu

  • Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wykorzystywać zaawansowaną funkcjonalność PL/SQL, wykorzystywać złożony typy danych, w tym m.in. kolekcje i obiekty, korzystać z pakietów wbudowanych oraz tworzyć transakcje autonomiczne. Będzie też znał zagadnienia związane z wydajnością tworzonych programów, potrafił obsługiwać obiekty zależne oraz korzystać z możliwości ochrony kodu.
 • Zagadnienia

  Założone typy danych 

   

  • Rekordy
  • kolekcje: Index-by tables, nested tables, varrays

   

  Wiązania masowe 

   

  • forall
  • bulk collect
  • Obsługa wyjątków przy wiązaniach masowych

   

  Procedury, funkcje, pakiety 

   

  • przeciążanie
  • deklaracja wstępna
  • poziomy czystości
  • ograniczenia wywołania funkcji z zapytań SQL
  • wywołanie z wyzwalaczy

   

  Systemowe wyzwalacze bazodanowe 

   

  • w ramach schematu i bazy danych
  • typy zdarzeń
  • funkcje-atrybuty

   

  Code wrapping 

   

  • program wrap
  • pakiet wbudowany

   

  Transakcje autonomiczne 

   

  • zastosowanie
  • ograniczenia

   

  Zarządzanie obiektami zależnymi 

   

  • identyfikacja
  • powiązania
  • wbudowane mechanizmy rekompilacji

   

  Przegląd wbudowanych pakietów Oracle 

   

  • DBMS_OUTPUT
  • DBMS_SQL
  • DBMS_DDL
  • UTL_FILE
  • DBMS_LOB

   

  Obiekty w PL/SQL

   

  • specyfikacja
  • atrybuty
  • złożone typy obiektowe
  • metody
  • dziedziczenie

   

  Obiekty trwałe

   

  • tabele obiektowe
  • widoki obiektowe
  • funkcje wbudowane

   

Jak zgłosić się na szkolenie?

Udostępnij innym przez