http://szkolaprogramowania.pl

SQL - Podstawy programowania w jezyku Transact - SQL - MS SQL

SQL - Podstawy programowania w jezyku Transact - SQL - MS SQL

0.0/5 ocena (0 głosów)

Opis szkolenia

 • Czas trwania

  • Dzienne\wieczorowe dni robocze
  •     16 h

  Charakterystyka

Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawową składnią poleceń języka SQL. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze sposobami pobierania, filtrowania, grupowania i modyfikowania danych, a także tworzenia podsumowań. W materiale szkoleniowym znajdą się także dodatkowe rozszerzenia języka SQL pozwalające na konstruowanie różnego rodzaju rankingów, tworzenie dodatkowych podsumowań, analizę wielowymiarową danych, indeksowanie danych tekstowych i wyszukiwanie pełnotekstowe oraz przeszukiwanie dokumentów XML. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach.

 • Profil słuchacza

  • Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką baz danych, które chcą poznać lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tworzenia zapytań w języku SQL i Transact-SQL (T-SQL). Materiał szkoleniowy jest adresowany m.in. dla początkujących projektantów i programistów baz danych, projektantów raportów, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, początkujących administratorów serwera. Jednocześnie szkolenie pozwala przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżki MCTS oraz MCITP: 70-433 TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development.

 

 

 • Wymagania wstępne

  • Znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość relacyjnych baz danych.
 • Zagadnienia

    Wprowadzenie do języka Transact-SQL

  • grupy poleceń języka SQL
  • przegląd elementów składni języka Transact-SQL
  • wykonanie poleceń Transact-SQL
  • wykonanie wsadów SQL
  • praca ze skryptami SQL
  • przydatne funkcje systemowe wykorzystywane podczas raportowania

   Wykorzystanie narzędzi wspomagających wykonanie poleceń języka SQL

  • możliwości SQL Server Management Studio w zakresie tworzenia i wykonania poleceń Transact-SQL
  • tworzenie zapytań z wykorzystaniem narzędzia Query Designer
  • wykorzystanie szablonów poleceń Transact-SQL
  • skryptowanie obiektów serwera
  • wykorzystanie narzędzi wiersza linii poleceń osql i sqlcmd

   

  Pobieranie, filtrowanie i zmiana sposobu prezentacji danych

  • pobieranie danych przy pomocy polecenia SELECT
  • filtrowanie danych
  • tworzenie prostych i złożonych warunków filtrujących
  • praca z wartościami nieokreślonymi NULL
  • formatowanie wyników zapytania 
  •         sortowanie wyników zapytania
  •         pobieranie tylko części danych zbioru wynikowego
  •         eliminacja duplikatów
  •         tworzenie rankingów
  •         zmiana nazw kolumn i stosowanie literałów 

  Grupowanie danych i tworzenie podsumowań

  • agregowanie całych zbiorów danych
  • omówienie funkcji agregujących
  • agregacja danych a wartość NULL
  • grupowanie danych
  • tworzenie podsumowań w grupach
  • filtrowanie grup 
  • tworzenie dodatkowych podsumowań na wyższych poziomach ogólności
  • tworzenie podsumowań dla analizy wielowymiarowej
  • użycie operatora PIVOT i UNPIVOT
  • rozważania na temat wydajności operacji pobierania danych

   Tworzenie zapytań opartych na wielu tabelach

  • pobieranie danych z wielu tabel i użycie złączeń
  • omówienie rodzajów złączeń JOIN
  • scenariusze użycia aliasów dla tabel
  • samozłączenie i praca z wieloma kopiami tej samej tabeli
  • łączenie wielu zbiorów wynikowych

   Tworzenie podzapytań w języku SQL

  • wyjaśnienie idei podzapytań
  • scenariusze użycia podzapytań
  • użycie podzapytań skorelowanych i nieskorelowanych
  • lokalizacja podzapytań w klauzulach poleceń SQL

  Modyfikowanie danych

  • wstawianie danych do tabeli
  • usuwanie danych z tabeli
  • aktualizacja danych
  • modyfikacja danych w tabeli bazująca na informacjach z innych tabel
  • omówienie warunków poprawnej modyfikacji danych

   Tworzenie zapytań z wykorzystaniem mechanizmu Full-Text Search 

  • omówienie mechanizmu przeszukiwania pełnotekstowego
  • tworzenie indeksów Full-Text Search
  • efektywne wyszukiwanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Full-Text Search
  • elastyczne wyszukiwanie danych z wykorzystaniem mechanizmu Full-Text Search

  Tworzenie zapytań SQL/XPath/XQuery do dokumentów XML

  • sposoby przechowywania danych XML w bazie danych
  • zadawanie zapytań w języku XPath do dokumentów XML
  • tworzenie zapytań w języku XQuery do dokumentów XML
  • łączenie zapytań w językach XPath/XQuery ze składnią poleceń języka SQL

   

  • Wiedza z kursu

   Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • pobierać, filtrować i sortować dane z bazy danych;
  • tworzyć podsumowania na różnych poziomach analizy danych;
  • tworzyć raporty bazujące na wynikach poleceń SQL;
  • wykorzystywać różne narzędzia do tworzenia i wykonania poleceń SQL;
  • modyfikować dane w bazie danych;
  • tworzyć zapytania do dokumentów tekstowych i dokumentów XML przechowywanych w bazie danych

Jak zgłosić się na szkolenie?